Lapsi sairaalassa

Lapsi potilaana sairaalassa – Päijät-Sote

Jos lapsi sairastuu ennen sairaalaan tuloajankohtaa nuhaan, yskään, kuumeeseen, ripuliin tai rokkotauteihin, ota yhteyttä osastolle, jonne lapsi on tulossa.

Lapsen oikeudet sairaalassa | Lastentalo – Terveyskylä.fi

Lapsen oikeudet sairaalassa | Lastentalo | Terveyskylä.fi

21.3.2018 — Lapsella ja vanhemmilla tulee olla oikeus saada tietoa ikää ja ymmärtämiskykyä vastaavalla tavalla. Lääkäri ja hoitaja tekevät tulohaastattelun …

Hoitohenkilökunta ja lasten vanhemmat ovat yhdessä määritelleet lapsen oikeudet sairaalassa. Ne perustuvat YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.

Valmistautuminen lapsen kanssa ennen sairaalaan menoa

Valmistautuminen lapsen kanssa ennen sairaalaan menoa | Lastentalo | Terveyskylä.fi

8.1.2019 — Lapselle on hyvä kertoa rehellisesti, miksi sairaalaan ollaan menossa ja mitä siellä tulee tapahtumaan.

Lapselle on hyvä kertoa rehellisesti, miksi sairaalaan ollaan menossa ja mitä siellä tulee tapahtumaan.

Jos lapsi sairastuu – Kela

Jos lapsi sairastuu

Jos lapsi sairastuu. Jos lapsesi sairastuu, voit viedä hänet joko kunnan terveyskeskukseen tai yksityiselle lääkärille. Kela korvaa osan yksityislääkärin ja …

Kelan tuet lapsen sairastuessa

Lapsen valmistaminen sairaalaan – Munuais- ja maksaliitto

Sairaalaan – Munuais- ja maksaliitto

Lapselle sairautta ja hoitoa koskevia asioita kerrottaessa on otettava huomioon lapsen sen hetkinen tilanne. Rehellisyydellä ja totuuden mukaisilla vastauksilla …

Sairaan lapsen hoitaminen – Tehy

Sairaan lapsen hoitaminen | Tehy

Vanhempi hoitaa sairasta lasta. Työntekijällä on oikeus saada enintään neljä työpäivää vapaata lapsen hoitoa tai lapsen hoidon järjestämistä varten. Tätä …

Työntekijällä on oikeus saada enintään neljä työpäivää vapaata lapsen hoitoa tai lapsen hoidon järjestämistä varten. Tätä kutsutaan tilapäiseksi hoitovapaaksi. Edellytyksinä on, että lapsi on sairastunut äkillisesti ja lapsi on alle 10-vuotias. Kunta-alalla työskentelevä vanhempi voi jäädä hoitamaan alle 12-vuotiasta lasta.

Lapsella saa olla sairaalassa mukana kaksi huoltajaa – HUS

Lapsella saa olla sairaalassa mukana kaksi huoltajaa | HUS

23.6.2020 — Yksi huoltaja voi yöpyä lapsen kanssa. Sisarusten vierailut sairaalaan ovat kielletty, sillä COVID-19 infektio voi lapsilla olla hyvin …

Lapsella saa olla mukana vastaanotoilla, leikkaus- ja anestesiaosastolla ja päivätoiminnoissa kaksi huoltajaa. Päivystyksessä lapsella voi olla mukana vain yksi huoltaja. Huoltajilla ei saa olla hengitystieinfektion oireita.

Vanhemmille – Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Vanhemmat voivat helpottaa lapsen tai nuoren sopeutumista sairaalahoitoon osoittamalla lapselle tai nuorelle hyväksyvänsä sairaalaan menon. Vanhemmat saattavat …

Ohjeita lapsipotilaan vanhemmille

Tilapäinen hoitovapaa äkillisesti sairastuneen lapsen … – OAJ

Tilapäinen hoitovapaa äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamiseksi opetusalalla

Kun lapsi sairastuu äkillisesti, huoltajalla on oikeus saada tilapäistä hoitovapaata lapsen … katsotaan, että lapsen hoito on järjestetty sairaalassa.

Opettajan työ ja tilapäinen hoitovapaa. Kun lapsi sairastuu äkillisesti, huoltajalla on oikeus saada tilapäistä hoitovapaata lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi.

Keywords: lapsi sairaalassa